Index of /Griffie/Groene Hart Rekenkamer


back back root root

11. Functieprofiel onafhankelijk secretaris rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer_A16.001684.pdf
13. Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer_A16.001686.pdf
12. Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer_A16.001685.pdf
5. Samenwerkingsovereenkomst gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas mbt de Groene Hart Rekenkamer_A16.001676.pdf
14. G 001 Terugkoppeling voorgestelde onderzoeksonderwerpen Groene Hart Rekenkamer_Z17.000101.pdf
8. Werkwijze van de leden van de programmaraad van Zuidplas_Z16.002400.pdf
2. B 617 Verkenning rekenkamerfunctie Zuidplas_Z16.000461 (incl. bijlagen).pdf
4. Getekend Rv Verordening gemeensschappelijke rekenkamercie Groene Hart Rekenkamer_R16.000079.pdf
9. Functieprofiel voorzitter rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer_A16.001679.pdf
3. Besluitenlijst raad 29 maart 2016_Z16.000788.pdf
1. B 505 Toekomst rekenkamerfunctie_Z15.000616 (incl. bijlagen).pdf
6. Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer_A16.001677.pdf
7. Protocol Programmaraad gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer_A16.001678.pdf
10. Functieprofiel externe leden rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer_A16.001683.pdf